Soil degradation with decline of organic matter, decline in soil fertility, decline in structural condition, erosion is serious global environmental problem which have accelerated during the last century and may be exacerbated by climate change. Soils host the majority of the world's biodiversity and healthy soils are essential to securing food and fiber production as well as providing an adequate water supply over the long term for an ever-increasing human population.

Projects

Final studies and evaluation of long-term cultivation system trials in conventional organic and biodynamic agriculture with a focus on the quality of soil, food and climate impacts located in Central Sweden and Scania south of Sweden. Projektansvarig Artur Granstedt. Finansiär Softwarestiftung.

Avslutande utvärdering av ett unikt långliggande jämförande odlingssystemsförsök med ekologisk och konventionell odling i Önnestad Skåne. Projektansvarig Artur Granstedt Finansiär Ekhagastiftelsen.

Ekologiskt kretsloppsjordbruk i Östersjöregionen – möjligheter och hinder för omställning till ett jordbruk som kan rädda jord, hav, mat och klimat. Projektansvarig Artur Granstedt. Finansiär Axel och Margaret Ax:son Johnson Foundation.