Lantbruksorganismen som forskningsobjekt i det nordiska arbetet

I de nordiska länderna Sverige, Finland, Danmark och Norge grundades Nordisk forskningsring för biodynamisk odling år 1949. Biodynamiska odlare, konsulenter och forskare möttes här årligen. Med utgångspunkt från Rudolf Steiners Lantbruksimpuls, samt därefter gjorda erfarenheter och försök försökte man gemensamt utveckla biodynamisk odling under skandinaviska förhållanden.
Läs här.

Ekologisk odling och klimat

"Maten och jordbruket står för en tredjedel av konsumtionens klimatbelastning och här behövs genomgripande förändringar nu", skriver Artur Granstedt, docent i ekologisk odling.
 
Sverige och världen står inför ett uppenbart klimathot. Det framgår nu senast efter klimatkonferensen Katowice i Polen. Maten och jordbruket står för en tredjedel av konsumtionens klimatbelastning och här behövs genomgripande förändringar nu.

Läs här

Kortversion av Samtal runt Östersjön 4 med Artur Granstedt och Lena Kautsky

April 12, 2019
I det här avsnittet möter vi två riktiga nordiska tungviktare. Artur Granstedt är en pionjär inom forskningen kring ett ekologiskt hållbart jordbruk.
I sitt samtal möter han Lena Kautsky ("Tant Tång") som har gjort en lång karriär som professor i marinekologisk botanik. 
I sitt samtal pendlar de mellan hopp och förtvivlan. Mellan hav och land.
En podd från Östersjöfonden. Länk här.

Morgondagens jordbruk

Morgondagens jordbruk av Artur Granstedt finns nu i ny uppdaterad upplaga, efter att ha varit slutsåld en längre tid. Boken ger en lättfattlig vetenskaplig bakgrund till dagens problem inom jordbruk och mat. Lösningar från jord till bord presenteras.

Ett ekologiskt kretsloppsjordbruk integrerar växtodling och djurhållning. Det binder näringsämnen och kol i marken, gör lantbruket oberoende av fossilenergikrävande konstgödsel och klimatpåverkande importerat foder. Dessutom bidrar kretsloppsjordbruket till ökad biologisk mångfald och till att rädda Östersjön.

Boken lyfter också fram verkliga ekologiska kretsloppgårdar runt Östersjön. Morgondagens jordbruk skapas idag.

Boken kostar 240 kr plus porto och beställs via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Den kan även köpas hos Robygge i Ytterjärna.

Sluta klaga på korna – de är klimathjältar

Artur Granstedt skriver debattartikel i Expressen

Det är en utbredd och total missuppfattningatt kor och nötkött i sig är dåligt för klimatet – och även att gris och kyckling skulle vara bättre, skriver docent Artur Granstedt.

Läs här.

Biodynamiska mervärden

Att ha tillgång till bra mat är en av våra mest grundläggande rättigheter

Din hälsa… och jordens. De hänger ihop – människans, matjordens och planetens välmående. Det börjar med jorden och slutar med vår matsmältning. Men vad innehåller egentligen maten vi äter? Ger matjorden tillräckligt med näring till växterna, smakar
det vi äter bra och hur bidrar det till vår hälsa?

Dagens storskaliga livsmedelsproduktion går alltmer i en riktning där kvantitet är viktigare än kvalitet, volymen verkar viktigare än näringsinnehåll och livskraft. Detta har medfört problem som degraderade jordar, gifter i miljön, grönsaker och spannmål som har mindre smak och har lågt näringsinnehåll.

Av Svenska Demeterförbundet

Läs här.

Mikroplast i avloppsslam och markfauna

En rapport on mikroplast och markfauna. Läs här.

Gräv ner stridsyxan - det är bråttom

Artur Granstedt skriver debattartikel i tidningen Land. Läs här.

Biodynamisk odling i Indien – 150 000 biodynamiska bönder! 

Läs Arturs berättelse här.

Biodynamisk odling som alternativ, Artur Granstedt presentation på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Läs mer här.

Artur Granstedt i LT 17/3: Regeringens livsmedelsstrategi missar de stora miljömålen 

I en långsiktigt hållbar strategi för våra livsmedel borde det vara centralt att minska vår verkliga klimatpåverkan, förbättra våra odlingsjordar, öka den biologiska mångfalden, stoppa giftspridning och rädda Östersjön.

Men detta missar regeringen i sin nya livsmedelsstrategi, som är alltför mycket en renodlad produktionsstrategi där man i grunden kör på ungefär som vanligt.

Varje minut lever vi av vad som växer och odlas på vår jord. Det gäller oberoende av om det är grönsaker, spannmålsprodukter eller en köttbit vars näringsinnehåll gått via en djurmage innan det blivit mat på vårt bord. Den gröna soldrivna växten är egentligen den enda producenten på vår jord. Allt annat är konsumtion av ändliga resurser. Vår långsiktiga överlevnad är beroende av balans mellan den soldrivna primärproduktionen och vår konsumtion.

Artur Granstedt

docent i ekologiskt lantbruk och koordinator för Östersjöprojektet Beras

Läs mer här.

Artur Granstedt i Göteborgs Posten 27/2: Regeringen gasar på - missar de stora miljömålen

Regeringens livsmedelsstrategi är för mycket av renodlad produktionsstrategi och gör att viktiga miljömål inte kommer att nås. Handlingsplanen saknar också de åtgärder som krävs för att den ökning av ekologisk odling som trots allt finns med i planen verkligen ska kunna ske, skriver jordbruksexpert Artur Granstedt.    

Läs mer här.

Viktiga miljömål missas med regeringens livsmedelsstrategi

Regeringen gick nyligen ut med en handlingsplan för sin livsmedelsstrategi, med starkt fokus på ökad produktion, export och lönsamhet. Samtidigt finns där också ett mål för ökad ekologisk produktion i Sverige. Men handlingsplanen saknar de konkreta åtgärder som krävs för att detta mål ska bli verklighet och den är även helt otillräcklig för att vi ska kunna nå klimatmålen och rädda Östersjön. Det menar Artur Granstedt som är docent i ekologiskt lantbruk och koordinator för Östersjöprojektet BERAS.

Läs mer här.

Ett urval böcker om biodynamisk odling i Sverige

Biodynamisk odling i forskning och försök, Granstedt, A., 1993. Järna: Telleby Bokförlag. 

Ekologiskt jordbruk i framtidens kretsloppsamhälle, Granstedt, A., 1998. Naturskyddsföreningens Förlag.

Ekologiskt kretsloppsjordbruk i Östersjöregionen – Möjligheter och hinder för omställning till ett jordbruk som kan rädda jord, hav och klimatGranstedt, A.