Pågående forskningsprojekt

Food Clusters in Poland - Evaluation of Sustainable Food Initiatives - Projektledare Artur Granstedt, medarbetare Sofi Gerber, Eva Johansson, Malgorzata Lekan and Anna Szumełda. Fiansiär Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation.

Återföring av växtnäring till åkermark, Skilleby våtmark - Projektledare Artur Granstedt. Medarbetare Wijnand Koker, Eva Johansson. Fiansiärer Stockholms läns landsting och Vidarstiftelsen

Att kunskapa om det levande – biodynamiska lantbrukares praxis är en pilotstudie om den erfarenhetsbaserade kunskap som ligger till grund för ett gott omdöme – att kunna läsa av en situation, veta när det är dags att handla och hur – med särskilt fokus på den biodynamiska praktiken. Projektledare Sofi Gerber. Finansiär Gyllenbergsstiftelsen

Hållbar produktion av vallbaljväxter. Projektledare Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet i Örebro, medansvarig arvoderad medarbetare Artur Granstedt. Finansiär Ekhagastiftelsen.

Jordbruk för ett hållbart klimat. Vallodling och de idisslande djurens klimatpåverkan. Projektledare Artur Granstedt. Finansiär Gyllenbergsstiftelsen.

Klimaräkenskap för Norskt Lantbruk. Projektledare Artur Granstedt samt administrativ chef Grete Lene Serikstad Norsök Norge. Finansiär Stiftelsen Eir.

Nyligen avslutade forskningsprojekt

Final studies and evaluation of long-term cultivation system trials in conventional organic and biodynamic agriculture with a focus on the quality of soil, food and climate impacts located in Central Sweden and Scania south of Sweden. Projektledare Artur Granstedt. Finansiär Softwarestiftung.

Avslutande utvärdering av ett unikt långliggande jämförande odlingssystemsförsök med ekologisk och konventionell odling i Önnestad Skåne. Projektledare Artur Granstedt Finansiär Ekhagastiftelsen.

Ekologiskt kretsloppsjordbruk i Östersjöregionen – möjligheter och hinder för omställning till ett jordbruk som kan rädda jord, hav, mat och klimat. Projektledare Artur Granstedt. Finansiär Axel och Margaret Ax:son Johnson Foundation.