Pågående forskningsprojekt i egen regi men även där intitutetet är en samarbetspartner 

Food Clusters in Poland - Evaluation of Sustainable Food Initiatives - projektansvar Artur Granstedt, medarbetare Sofi Gerber, Eva Johansson, Malgorzata Lekan and Anna Szumełda. Fiansiär Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation.

Återföring av växtnäring till åkermark, Skilleby våtmark - Artur Granstedt, Wijnand Koker, Eva Johansson. Fiansiärer Stockholms läns landsting och Vidarstiftelsen

Final studies and evaluation of long-term cultivation system trials in conventional organic and biodynamic agriculture with a focus on the quality of soil, food and climate impacts located in Central Sweden and Scania south of Sweden. Projektansvarig Artur Granstedt. Finansiär Softwarestiftung.

Avslutande utvärdering av ett unikt långliggande jämförande odlingssystemsförsök med ekologisk och konventionell odling i Önnestad Skåne. Projektansvarig Artur Granstedt Finansiär Ekhagastiftelsen.

Hållbar produktion av vallbaljväxter. Projektansvarig Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet i Örebro, medansvarig arvoderad medarbetare Artur Granstedt. Finansiär Ekhagastiftelsen.

Ekologiskt kretsloppsjordbruk i Östersjöregionen – möjligheter och hinder för omställning till ett jordbruk som kan rädda jord, hav, mat och klimat. Projektansvarig Artur Granstedt. Finansiär Axel och Margaret Ax:son Johnson Foundation.

Jordbruk för ett hållbart klimat. Vallodling och de idisslande djurens klimatpåverkan. Projektansvarig Artur Granstedt. Finansiär Gyllenbergsstiftelsen.

Klimaräkenskap för Norskt Lantbruk. Projektansvarig Artur Granstedt samt administrativ chef Grete Lene Serikstad Norsök Norge. Finansiär Stiftelsen Eir.

Utvärdering av konsekvenserna för miljö, hälsa och ekonomi av konventionell, ekologisk och biodynamisk mat till barn i skolor. Artur Granstedt övergripande projektledare, Jackie Swartz medicine doktor,  Thomas Hahn, PhD Stockholm Resilience Centre, Stockholm University , Naturresursekonomi; Markus Larsson PhD, KTH ekonomi och  Olof Thomsson PhD expert på miljö och naturresursanalys. Stipendium från Gyllenbergsstiftelsen.