Forskning om det levande

För studier av det levande behöver den fysiska världens väg- och mätbara fenomen kompletteras med de metoder som också påvisar hur formande krafter verkar in i det levande. Att dessa formbildande krafter är något som verkar utöver de fysiska krafterna blir uppenbart när livet upphör att verka. När organismen dör, faller den sönder i sina oorganiska mineraliska beståndsdelar som åter blir underkastade enbart de fysiska oorganiska lagbundenheterna.

Vid bedömning av odlingsprodukters värde som näringsmedel är det angeläget att arbeta med metoder som inte mäter enbart de fysiskt mätbara egenskaperna utan också undersöker de formbildande och organiska substansbildande krafter som är aktiva i den levande växtens olika delar.  Även det nedbrytande förloppet när växten dör är av intresse. 

Projekt

Stöd något av de här projekten

Utveckling och användning av bildskapande metoder för studier av livsprocesser och kvalitet i mark,  gödsel och produkter från jordbruket Läs mer här.

image002