Jordbruk för ett uthålligt klimat

Målsättningen är att genom gårdsstudier på biodynamiska och ekologiska gårdar få kunskap om hur jordbruket kan bidra till ett hållbart klimat genom effektivare kretslopp, låg förbrukning av externa resurser och ökad kolbindning i marken. 

Projekt

Stöd något av de här projekten

Final studies and evaluation of long-term cultivation system trials in conventional organic and biodynamic agriculture with a focus on the quality of soil, food and climate impacts located in Central Sweden and Scania south of Sweden. Projektansvarig Artur Granstedt. Finansiär Softwarestiftung.

Ekologiskt kretsloppsjordbruk i Östersjöregionen – möjligheter och hinder för omställning till ett jordbruk som kan rädda jord, hav, mat och klimat. Projektansvarig Artur Granstedt. Finansiär Axel och Margaret Ax:son Johnson Foundation.

Jordbruk för ett hållbart klimat. Vallodling och de idisslande djurens klimatpåverkan. Projektansvarig Artur Granstedt. Finansiär Gyllenbergsstiftelsen.

Klimaräkenskap för Norskt Lantbruk. Projektansvarig Grete Lene Serikstad Norsök Norge samt medarbetare Artur Granstedt. Finansiär Stiftelsen Eir.

Utvärdering av konsekvenserna för miljö, hälsa och ekonomi av konventionell, ekologisk och biodynamisk mat till barn i skolor. Artur Granstedt övergripande projektledare, Jackie Swartz medansvarig. Stipendium från Gyllenbergsstiftelsen.