Ett stort antal gåvor och bidrag från enskilda, de läkepedagogiska instituten samt med institutets ändamål närstående stiftelser har gjort det möjligt att biodynamiska forskningsinstitutet nu kan leva vidare. Det är med tacksamhet vi nu med tillförsiktig kan blicka mot framtiden. Vi har nu också lyckats få flera forskningsanslag som gör det möjligt att förverkliga delar av vårt forskningsprogram för att arbeta vidare med de övergripande miljöfrågorna vad gäller hav och klimat samt även det som gäller de biodynamiska frågorna rörande jordens bördighet, livsmedlens kvalitet och användandet av de specifikt biodynamiska medlen för detta. Biodynamisk odling är inte en färdig metod utan bygger på en ur antroposofin växande insikt om hur vi bör bruka och vårda vår jord med dess levande varelser för jordens och människan vidare utveckling. Arbetet bedrivs i en nära samverkan mellan forskning och praktik. Samtal och möten pågår nu också om den fortsatta inritningen och hur den biodynamiska forskningen kan tryggas mer långsiktigt. När Demetermärket infördes för biodynamiskt odlade livsmedel så var avsikten att några promille av varans pris också skulle gå till den biodynamiska forskningen. Förhoppningen är att hitta en lämplig form för detta i framtiden.

Artur Granstedt

Stiftelsen biodynamiska Forskningsinstitutet