Trots olikheterna ser vi här också likheter med det gamla europeiska slåtterjordbruket och här i Norden där omliggande marker skattades och utarmades för att via djuren och deras gödsel ge näring till åkergrödorna under långa tider. Detta gäller också för vad jag kunnat se både här i norra Indien och det jag tidigare sett i sydöstra Indien under där rådande torra tropiska förhållanden. Det skulle få stor betydelse om man här får in ett växelbruk men också mera långvarigt växande baljväxter (1–1,5 till 2 år) som kan bygga upp de extremt låga mullhalterna i jordarna. Det finns exempel på lusern som skulle kunna klara dessa förhållanden. Det vore önskvärt med ett försöksarbete i denna riktning i förbindelse med den biodynamiska odlingen i Indien.

Framväxten av Indienarbetet karakteriseras av stor trofasthet mot de anvisningar som gavs av Peter Proctor i kurser och föredrag samt omsorg i arbetet som också leder till så goda resultat. Detta gäller för arbetet här i norra Indien men också i hög grad för det jag mötte under min förra resa i Tamil Nadu i Sydöstra Indien.

Min övertygelse är att vi har här mycket att lära och inte minst inspireras av för att ge biodynamiska odling en stark utveckling över världen.

Artur Granstedt

Läs Arturs berättelse här.

sm krarkvinnamed rder