Artur Granstedt och Anders Alm (WWF) debaterar i DN.

Första debattartikeln: Artur Granstedt och Anders Alm ”Om vi ska rädda Östersjön måste jordbruket förändras”

Replik: Kersti Linderholm "Ekologiskt jordbruk ökar övergödningen"

Replik: Markus Hoffman ”Lantbruket tar sitt ansvar för övergödningen”

Slutreplik: Artur Granstedt och Anders Alm ”Det är politiken och inte odlaren som bär ansvaret”