Mikroplast och markfauna

Det komplexa samspelet mellan mikroplaster och marklevande organismer är dåligt undersökt.

Mycket forskning finns om plast och djur i haven. I havet har det visats att mikroplast fastnar i mag-tarm systemet och där orsakar skador, mättnad som kan leda till svält, samt kan föra med sig gifter in i djur (GESAMP, 2015). Samma rapport pekar på att eftersom mikroplaster är så små kan de tas in av många olika organismer. Det borde gälla även för marklevande organismer.

Läs rapporten här.