BERAS International

BERAS International (Building Ecological Recycling Agriculture and Society) som den fristående organisationen heter idag har sin upprinnelse i ett EU projekt som Stiftelsen Biodynamiska forsknings Institutet koordinerade och som startade år 2003. 

Det av EU delfinaniserade projektet BERAS (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society), som var projektets benämning, omfattade samtliga åtta EU-länder runt Östersjön. I denna studie gjordes jämförelser mellan dagens konventionella jordbruk och vad som de definierades som ekologiskt kretsloppsjordbruk med en djurhållning anpassad till gårdens egen foderproduktion. 

BINGN 

The BINGN Apprenticeship Program is a 3 years education for Biodynamic Agriculture. The education is private and takes place in the Nordic countries Norway, Sweden, Denmark and Finland, organised through the BINGN-Network.

Biodynamiska föreningen

Vår förening vänder sig till alla  som är intresserade av biodynamisk och ekologisk odling. Yrkesodlare, trädgårdsentusiast eller konsument, alla är välkomna att upptäcka fördelarna med ett mer naturnära odlingssätt. Bättre för naturen, mångfalden och människorna!  

Hushållningssällskapet

Nordisk Forskningsring för Biodynamisk Odling

Nordisk Forskningsring för Biodynamisk Odling är en ideell förening, på Nordisk bas, med ändamål att vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden.

Rosendals Trädgård

Vi drömmer om en värld där vår konsumtion är i samklang med naturen; en värld där vi kan leva det goda livet utan att tära på jordens resurser. Vi är övertygade om att detta är möjligt om vi varje dag tar små steg i rätt riktning. Vi vill dra vårt stå till stacken och samtidigt inspirera fler att vara med och driva utvecklingen framåt!

Skillebyholm

Skillebyholm är en mötesplats och ett centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling.

Svenska Demeterförbundet

Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamiskt odling och dess produkter. Från jord till bord, endast de som kan uppfylla våra regler får använda Demetermärket. I Sverige representeras Demeter av Svenska Demeterförbundet.