BERAS International

BERAS International (Building Ecological Recycling Agriculture and Society) som den fristående organisationen heter idag har sin upprinnelse i ett EU projekt som Stiftelsen Biodynamiska forsknings Institutet koordinerade och som startade år 2003. 

Det av EU delfinaniserade projektet BERAS (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society), som var projektets benämning, omfattade samtliga åtta EU-länder runt Östersjön. I denna studie gjordes jämförelser mellan dagens konventionella jordbruk och vad som de definierades som ekologiskt kretsloppsjordbruk med en djurhållning anpassad till gårdens egen foderproduktion. 

BINGN 

The BINGN Apprenticeship Program is a 3 years education for Biodynamic Agriculture. The education is private and takes place in the Nordic countries Norway, Sweden, Denmark and Finland, organised through the BINGN-Network.

Hushållningssällskapet

Nordisk Forskningsring för Biodynamisk Odling

Nordisk Forskningsring för Biodynamisk Odling är en ideell förening, på Nordisk bas, med ändamål att vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden.

Skillebyholm

Skillebyholm är en mötesplats och ett centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling.

Biodynamiska föreningen

Svenska  Demeterförbundet