Försök på Nibble gård om växtnäring och kvalite, med olika typer av gödsel, biokol samt biodynamiska preparat

Långligande gödselförsök med jämförelser mellan biodynamisk, ekologisk och konventionell odling startade i Järna redan 1958. Sedan 1990 har gårdsförsök genomförts med studier av hela gårdssystem, kompletterat med detaljförsök inom själva gårdsorganismen. Detta har gjort det möjligt att studera betydelsen av att använda gårdens egen gödsel. Försöken har visat att de biodynamiska preparaten kan öka skördeutbytet särskilt vid lägre skördenivåer.  Kompostering och användning av de biodynamiska preparaten har visats sig var för sig ge högre uppbyggnad av markens organiska substans och högst verkan i kombination motsvarande en ökning av mullhalten med 10% under 14 år. Här finns medel för att i kombination med vallodling och återförd gödsel öka markens bördighetsegenskaper och att samtidigt bidra i klimatkrisen genom att binda koldioxid ur atmosfären.

Kommande redogörelser kommer också gå in på frågan om vad kunnat visa sig rörande produkternas kvalitet som konsekvens av de olika behandlingarna. Fortsatta försök fokuserar nu på flytgödsel jämfört med komposterad fastgödsel inom den biodynamiska gårdsorganismen.

Projektledare Artur Granstedt.

Lantbruksorganismen som forskningsobjekt i biodynamisk odling i Norden - läs här.

Long-term field experiments in Järna läs här.

Langliggande