VÄNBREV fram till 2019  från tidigare stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

 

2019

Nr 1

2018 

Nr 1

Om jordens bördighet, Räkna daggmaskar i din trädgård, Mikroplaster och markfauna. Läs här.

Nr 2

Om våra forskningsprojekt: Livsmedelskluster i Polen - Utvärdering av initiativ för en hållbar livsmedelsproduktion, Skilleby vårmark och 2000 kvadradmeter. Vi söker en jordbruksforskare. Läs här.

Nr 3

I höstens Vänbrev får ni en inblick i en del av SBFIs arbete i världen från lokalt till globalt. Se sidan 2 för en mer utförlig beskrivning av ett av våra forskningsprojekt - Återföring av växtnäring till åkermark, Skilleby våtmark. Läs här.

Nr 4

Presentation - Sofi Gerber, SBFIs nya forskningsledare. Läs här.

2017

Nr 1

Fältvandringar, presentation av medarbetare

Nr 2

Fältvandring: Tema jorden och maten

Nr 3

Rapport om jordbruket i Polen

Nr 4

Rapport från Indien och IFOAM konferensen