Rapporter från projekt

Long-Term Field Experiments on Biodynamic Farms in Sweden, 1987 – 2017 Läs här.

Jordbruket och klimatet presentation på Ullberga 3 augusti 2017 Läs här.

Vallodlingen och de idisslade djurens klimatpåverkan – fallstudier på biodynamiska gårdar och i försök. Läs här.

Hållbar produktion av vallbaljväxter i ekologiska odlingssystemLäs här.

Will Poland Make the Same Mistakes as Sweden? Opportunities and challenges for a transition to Ecological Recycling Agriculture to save the Baltic Sea environment Läs här.

Biodynamisk odling i Indien – 150 000 biodynamiska bönder! Läs Arturs berättelse här.