SBFI har publicerat en rad vetenskapliga artiklar, skrifter, debattartiklar och presentationer med början 1980. Många finns att ladda ner på vår hemsida, andra kan du efterfråga hos Forskningsintitutet.

Vetenskapliga artiklar

Populärventenskapliga artiklar, presentationer mm

Publikationer från BERAS och BERAS Implementation

Projektrapporter