kretslopp

Presentation av nya forskningsresultat:

Stoppa global uppvärmning genom livsmedelssystemet!

Vår mat står för ca 1/3 av klimatutsläppen och utgör människans största klimatbelastning.

En större del av belastningen sker i andra länder, ”varannan tugga är importerad”.

Lantbrukets klimatbelastning skulle enligt forskningsresultaten kunna minska med 90% och samtidigt ge svensk självförsörjning av livsmedel.

 

Presentationen av forskningen äger rum på :

Ytterjärna Kulturhus torsdagen 5 oktober, kl 14–15  (Frågor och samtal 15.15-16)

 

Medverkade forskare:

dr Artur Granstedt, växtnäring och ekologiskt lantbruk

dr Olof Thomsson, miljösystemanalys 

dr Lars Jonasson, lantbruksekonomi

Ladda ner pressrelease här