Det Biodynamiska forskningsarbetet

Det biodynamiska forskningsarbetet bedrivs sedan sommaren 2020 inom Skillebyholms centrum för biodynamisk odling samt vid Steinerhögskolans Biodynamiska ForskningsInstitut (SBFI)