Det Biodynamiska forskningsarbetet

Det biodynamiska forskningsarbetet bedrivs sedan sommaren 2020 inom Skillebyholms centrum för biodynamisk odling samt vid Svenska biodynamiska forskningsinstitutionen (SBFI) vid Steinerhögskolan.