Baserat på svenska gårdar med ekologiskt kretsloppsjordbruk

Riksdagen June 2011

Sveriges riksdag, Lunchseminarium onsdag 17 november 2021


Artur Granstedt, docent och agronomie doktor, ekologiskt lantbruk

Olof Thomsson, agronomie doktor, miljösystemanalys

Affilierade till Steinerhögskolans Biodynamiska Forskningsinstitut, JÄRNA INTERNATIONAL STEINER COLLEGE

Finansierat av: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse

Ladda ned presentation: Framtidsskrat_jordbruk_211117