Framtidssäkrat jordbruk

Stoppa global uppvärmning genom livsmedelssystemet
Vår mat står för ca 1/3 av klimatutsläppen och utgör människans största klimatbelastning. En större del sker i andra länder, ”varannan tugga är importerad”. Lantbrukets klimatbelastning skulle kunna minska med 90% och ge svensk självförsörjning.
Resultaten från de första två åren publicerades år 2022 i tidskriften Sustainability.

Ladda ner rapporten här

Titta på en Youtube-video från konferensen om Framtidssäkrat jordbruk som hölls i Ytterjärna kulturhus 5/10 2023

Titta här